Dragan Stevanović (66)ugledni sarajevski doktor, koji je većinu radnog vijeka proveo u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" (bivša Vojna bolnica, op.prir.), izazvao je u ponedjeljak veliku pažnju svojim statusom na društvenoj mreži Facebook.

Naime, on je na svom profilu objavio CT snimak pluća jednog pacijenta - a ovaj status je s jedne strane upozorenje na opasnosti od novog koronavirusa, odnosno ponekad i smrtonosne bolesti koju isti izaziva, a s druge strane svojevrsni i "politički" komentar zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Također, zanimanje je izazvao i dio statusa u kojem doktor navodi kako je pacijent bio u jako teškom stanju, moglo bi se reći da ga je COVID-19 skoro ubio, a do pboljšanja je došlo nakon upotrebe 2 lijeka, jednog antivirusnog, jednog imunosupresivnog, koji su ga praktično spasili.

Doktor je napisao:

Dr. Stevanović CT pluća COVID 0

- Danas u Sarajevu 430 hospitaliziranih na Covid odjeljenjima.

Ovo je CT pluća jednog od njih, mlad čovjek, nepušač, do sada zdrav.

Za one koji ne znaju, zdrav je crni dio pluća.

Doktori, neznalice, peta kolona, diktatori itd. posegnuli su za slamku spasa i ordinirali lijek koji je pacijent kupio.

Oporavlja se.

Lijek je skup i ne može se nabaviti na teret zdravstvenog osiguranja.

I svi ostali hospitalizirani bolesnici imaju upalu pluća. Nadati se da će što manje njih imati ovako tešku.

I vi, dragi sugrađani, možete pomoći da što manje naših građana oboli.

MJERE PREVENCIJE,

SVRSISHODNE I

RAZUMNE SU NUŽNE.

Dr. Stevanović CT pluća COVID 0

Dr. Stevanović CT pluća COVID 0

NAPOMENA: Doktor je u kasnijim komentarima naveo i koji skupi lijekovi su u pitanju, ali je naglasio da ih građanini nikako ne smiju uzimati na svoju ruku (recimo, kao prevenciju), van kliničkog okruženja i ordinacije doktora. U pitanju su inače antivirusn lijek remdesivir i imunosupresivni tocizilumab (atlizumab).

(Doznajemo.com)