Po svemu sudeći u pitanju je bila prevara. Jelahba.info objavio je danas ovakvo upozorenje svoga čitatelja:

- Dobar dan. Upravo sam sada dočekao stranca koji se prastavlja kao Tešnjak ispred IVZ te da skuplja novac za dijete dobitnika Zlatnog ljiljana Edina Mulabdića.

Kada smo htjeli da provjerimo sa IVZ-om, on je se poklopio kapom krijući lice i sjeo u svoje vozilo Ford Focus registarskih oznaka J74-K-877.

I naglo startajući pobjegao je u pravcu gornje Lepenice.