Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine obavjestilo je sve nadležne institucije iz sistema zaštite i spašavanja u BiH te međunarodne partnere o najavljenim nepovoljnim hidrometeorološkim prilikama u BiH, odnosno padavinama koje bi mogle izazvati poplave, te zatražilo da budu pripravni u slučaju da bude potrebe za angažiranje dodatnih snaga za pružanje pomoći službama civilne zaštite.

Obavijest je upućena Ministarstvu odbrane BiH, ukoliko se iskaže potreba za angažovanje letjelica i pripadnika oružanih snaga BiH, kao i Centru za koordinaciju odgovora na vanredne situacije Evropske komisije  u slučaju potrebe za međunarodnu pomoć.

Također, na današnjem sastanku u Sektoru za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH zatraženo je inteziviranje razmjene informacija sa drugim nadležnim institucijama u BiH u cilju praćenja situacije na terenu i pripreme pravovremenog odgovora, kao i rad Operativno-komunikacijskog centra BiH 112.

Taj Centar je spreman da u slučaju zahtjeva sa terena izvrši neophodnu koorinaciju u slanju pomoći ugroženim područjima.

POVEZANO
Poplave BH 03/02/19aPo Internetu se već počela širiti upozorenja: OD SUBOTE PRIJE POPLAVE EPSKIH RAZMJERA!!