Mnogo godina nakon smrti bivšeg jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita, podsjećamo na zanimljivu priču o navodnom stvarnom razlogu zbog kojeg na Titovom grobu nema crvene petokrake, koja je u to vrijeme bila praktično obavezna kada je riječ o pokopima i izgledu grobnih mjesta u kojima su ukopavani istaknuti komunistički funkcioneri i članovi partije…

Navodno, nema je zato što je nekadašnji predsjednik Jugoslavije bio musliman! Barem je tako početkom prošle decenije u nikad objavljenom intervjuu za Radio Beograd utvrdio tadašnji beogradski muftija Hamdija Jusufspahić. Beogradaki Press je snimak intervjua pronašao u dokumentaciji Radio Beograda i svojedobno objavio najzanimljivije dijelove.

- Kada je umro Tito, ja i ambasador Alžira Abdul Hamid Adžali smo se zajedno išli upisati u knjigu žalosti. Taman kad smo došli tamo, odmah nam je prišao Berislav Badurina, valjda se tako zvao, njegov šef kabineta ili osobni tajnik. I on priđe meni i kaže: `Čestitam vam`. `Što mi čestitaš, pobogu brate? Čovjek je umro, što mi čestitaš?`. `Umro je u vašoj vjeri!`. `Što?`, zaprepastio sam se ja. `U vašoj vjeri. Umro je čitajući Kuran. Kuran je treći put čitao…`, otkrio je Jusufspahić koji je tom prilikom pitao i što da radi sa tim saznanjem, na što mu je Badurina navodno odgovorio: “Da znate to, i ništa više. Vidjet ćete kad bude sahranjen. Bit će samo ime i prezime, godina rođenja i godina smrti, jer tako se muslimani sahranjuju”.

8. maja 1980. godine, kada je pred brojnim svjetskim državnicima tito ukopan – tako je i bilo!

POVEZANO
Joška Broz TitoTITOV UNUK otkrio gdje je Josip Broz zaista sahranjen i zbog čega

- Ja sam se više puta sreo sa Titom. Sreo sam se sa njim i kao student u Kairu. Bio sam student islamsko-teološkog sveučilišta. To je najstarije sveučilište na svijetu. Al Azhar se zove… Bio sam tamo profesor u jugoslovenskoj dopunskoj školi kada smo se prvi put sreli. Tito je došao u naš klub, Klub Jugoslovena, i pitao: `Tko od vas, djeco, govori arapski?`. `Ja govorim arapski`, bio sam jedini koji je u to vrijeme od omladine govorio arapski. Onda je Tito rekao: `Učite djeco arapski jer arapski je jezik budućnosti`, navodi Jusufspahić koji je veliki prijatelj s Titom postao tokom 1968. godine, nakon svog dolaska u Beograd.

Jusufspahić je u tom dotad neobjavljenom intervju ispričao i kako se tokom godina Tito kod njega često raspitivao kako i koliko puta dnevno se mole muslimani, a najčešće su razgovarali o tome kako muslimani zamišljaju Boga.

Ukoliko je ova priča istinita, to bi zapravo značilo da je Tito i umro i rođen kao musliman, jer se, prema Islamu, svi ljudi rađaju kao muslimani.

Iako je Titov komunistički režim, naravno, bio nesklon iskazivanju vjerskih osjećanja, muslimani i Bošnjaci, posebno oni u Bosni i Hercegovini, neke od njegovih poteza smatraju relativno dobrim. To se prije svega odnosi na omogućavanje koliko-toliko ravnopravnog položaja BiH untar tadašnje jugoslovenske zajednice i dopuštanje mogućnosti da se kao nacija (Muslimani s velikim M) posebno izjasne.

POVEZANO
Tito u bolniciDOKTOR KOJI JE PREDSJEDNIKA ISKLJUČIO SA APARATA: Tito nije umro 4. maja!