Javno komunalno preduzeće “Pannonica” objavilo je novi cjenovnik ulaznica za kompleks Panonskih jezera u Tuzli. Cijene dnevnih ulaznica su više u odnosu na prethodnu sezonu, a do povećanja je došlo zbog, kako je navedeno u upravi, enormno visokih troškova.

Dnevne ulaznice za odrasle tokom juna te od 16. do 31.08. su 4 KM, dok je najavljeno kako će u špici sezone od 01.07. do 15.08., cijena biti 5 maraka.

Cijena povlaštenih ulaznica za penzionere, RVI i civilne invalide iznosi tri, odnosno četiri marke u špici sezone.

Djeca starosti do dvije do sedam godina, plaćaju dvije ili tri marke ulaz na Panonska jezera, zavisno o kojem se dijelu sezone radi.

Cijena popodnevne ulaznice (od 17.00 sati) je dvije, a u špici sezone tri marke, dok bi djeca i povlaštene kategorije trebali plaćati jednu ili dvije marke tokom špice.

Prošlog ljeta cijena redovne ulaznice iznosila je 3,5 KM, a tokom vikenda cijena je bila viša za pola marke. Cijena za djecu do sedam godina iznosila je 1,5, odnosno dvije KM.