Pod pokroviteljstvom Općine Ilidža i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (KS), «Facultas za prosperitet mladih» je 19. i 20.10.2018. godine, u dvorani hotela «Delminium» na Ilidži, organizirao radionice «Prevencija ovisnosti o kockanju kod mladih» i «Navike, obilježja i prevencija kockanja mladih u Kantonu Sarajevo».

Radionice su održane za srednjoškolce, studente, predstavnike omladinskih organizacija, predstavnike medijskih kuća te stručno i administrativno osoblje. Sveobuhvatni program radionica je sadržavao širok raspon relevantnih tema usmjerenih i na znanja i na vještine: statističko znanje o kockanju, informacije o rizicima povezanim s kockanjem mladih, znakovima koji ukazuju na postojanje problema s kockanjem, vještine rješavanja problema i donošenja odluka te vještine odupiranja pritisku vršnjaka. Svojim izlaganjima predstavili su se sociolozi, komunikolozi, psiholozi, pedagozi, teolozi te znanstveni i kulturni djelatnici.

Magistar teologije i mirovni aktivist Alen Kristić govorio je o patološkom kockanju kod mladih, oblicima prevencije, načinima liječenja i nužnosti podizanja svijesti o tom problemu u našem društvu, s osvrtom na taj problem kroz prošlost do danas. Također je istaknuo da se svi društveni akteri trebaju uključiti u prevenciju ovisnosti o kockanju kod mladih.

Magistrica Ivana Krstanović je naglasila da medijska izvještavanja jasno ukazuju na pristupačnost i dostupnost kockarskih igara mladima, odnosno na zastupljenost štetnih psihosocijalnih posljedica koje narušavaju njihovo osobno i socijalno funkcioniranje.

Dr. sc. Danijel Maleč, profesor na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, podcrtao je da su to mladi s već razvijenim ozbiljnim adverzivnim, kompulzivnim i problematičnim obrascima kockanja, što zahtijeva stručnu intervenciju s ciljem smanjivanja rizika.

«Rizični čimbenici za razvoj problematičnog kockanja su mnogobrojni, no u prvom redu to su muški spol, rani početak uključivanja u kockarske aktivnosti te postojanje problematičnog kockanja unutar obitelji. Također, brojna su istraživanja utvrdila povezanost sklonosti uključivanju u kockarske aktivnosti s različitim obilježjima ličnosti kao što su naprimjer viša stopa depresivnosti, niže samopoštovanje, povišena anksioznost, te slabe vještine rješavanja problema, a poseban se naglasak stavlja na kogniciju. Također, mnoga su sveobuhvatna istraživanja pokazala da se neka druga problematična ponašanja često među mladima javljaju zajedno s rizičnim i problematičnim kockanjem», naveo je dr. sc. Danijel Maleč.

Okrugli stol Facultas Prevencija oct 2018a

(Doznajemo.com)