Kompanija Sfera d.o.o. Mostar u saradnji sa Građevinskim fakultetom Sarajevo, Institutom za standardizaciju BiH,  IGH institutom iz Zagreba, te GIT institutom iz Tuzle, organizuje VII po redu Međunarodnu naučno stručnu konferenciju 'Tehnologija betona' 26. i 27.03.2019. godine u Hotelu Hills u Sarajevu.

Konferencija bi trebala okupiti učesnike s područja regije, a učešće je besplatno. Prijaviti se možete online putem linka: 2019.sfera.ba/online-registracija/.

Najava SFERA 03/19a

- Na konferenciji se iznose regulative i standardi u oblasti tehnologije betona, prezentiraju dosadašnja iskustva u procesu izgradnje objekata, te preispituju naučna, i tehnološka dostignuća kao i profesionalna opredjeljenja u kontekstu proizvodnje i primjene materijala za spravljanje betona, njihove prednosti i uslovi za primjenu kao i mogućnosti za poboljšanjem. Cilj diskusije jeste razmjena znanja i iskustva u različitim oblastima inženjerstva, kao i otvaranje mogućnosti uspostavljanja međunarodne i domaće saradnje.

Sponzori konferencije su kompanije:

Najava SFERA 03/19a

Sika BH d.o.o., Tvornica Cementa Kakanj d.d., Pinky-S d.o.o., te kompanija Penetron.

Partneri i izlagači su: TKK d.o.o., Fabika cementa Lukavac d.d., Put Inženjering d.o.o., Brend Xypex, MC Bauchemie d.o.o., Nexe grupacija, Tehna d.o.o., Transportbeton d.o.o., BT3, Beton Lučko d.o.o., Xella d.o.o., Hering d.d., Martini Gradnja d.o.o., Kelteks d.o.o., Guma-M, Inter d.o.o., Duly d.o.o., te kompanija Sanda group.

Konferenciju trebaju svečano otvoriti visoki dužnosnici BiH u saradnji sa obrazovnim i privrednim sektorom.

Najava SFERA 03/19a

(Doznajemo.com)