U izdanju UG "Libertas" iz Sarajeva ovih dana je objavljena knjiga "Računovodstvo društava za osiguranje".

Autori knjige su prof. dr. Haris Jahić, dr. sc. Hrvoje Šapina, doc. dr. Lejla Demirović i mr. econ. Marina Šapina Korjenić.

Knjiga je nastala kao rezultat dugogodišnje plodne suradnje između Katedre za računovodstvo i reviziju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Udruge "Libertas" iz Sarajeva. Urednik ovog značajnog izdanja je dr. sc. Marijo Pejić, a recenzenti su prof. dr. sc. Mehmed Jahić i doc. dr. Ševala Isaković-Kaplan.

Knjiga "Računovodstvo društava za osiguranje" se pojavljuje u vremenu intenzivnog usklađivanja naše računovodstvene prakse s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. U posljednjih desetak godina došlo je do značajnih reformi u oblasti osiguranja tako da su financijsko izvještavanje i nadzor u ovim oblastima poprimili mnogo širi i transparentniji karakter.

Računovodstvo u oblasti osiguranja u posljednje vrijeme ulazi u nastavne programe dodiplomskog i poslijediplomskog studija na ekonomskim fakultetima u Bosni i Hercegovini. Ovom knjigom autori su željeli prije svega pomoći studentima ekonomskih fakulteta da na što lakši način ovladaju specifičnostima iz oblasti računovodstva i financijskog izvještavanja u oblasti osiguranja. Knjiga je također namijenjena i svima onima koji se prvi put susreću s problematikom računovodstva u ovim kompanijama.

Ovo je prva knjiga iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini, koja je promovirana u okviru projekta "Kultura u susjedstvu".

(Doznajemo.com)