Uposlenici Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Sarajevo Armin Delalić, Nikola Simić i Igor Miloš, koji su lišeni slobode zbog sumnje da su pomagali zatvoreniku Amelu Sejfoviću prilikom bjekstva, danas su saslušani na ročištu u Općinskom sudu Sarajevo.

Odbrana se odmah na početku ročišta bazirala na argumentima da u Kazneno-popravnom zavodu Miljacka nema dovoljno ljudstva, da zbog toga imaju sistemski problem i da je njihov jedini grijeh što su se zadesili tu. Također su istakli kako je prijedlog Tužilaštva o određenju mjera pritvora zasnovan na službenim zabilješkama i izjavama svjedoka koje ne daju nikakve konkretne informacije o izvršenju krivičnog djela.

Armin Delalić je, prema navodima odbrane, bio raspoređen u prizemlju KPZ, a istakli su da na kapiji nema nikoga.

Trojica osumnjičenih su snimljeni kako su sa Sejfovićem razgovarali u prostorijama KPZ, a advokati su to objasnili na način da se straža tako mora postaviti prema zatvorenicima.

"Normalna je stvar da policajci imaju neobavezne razgovore sa zatvorenicima i da pričaju s njima. To su opasni ljudi i oni nastoje opustiti atmosferu", navela je tokom ročišta odbrana trojice uposlenika.

Istakli su kako su u sudskim spisima ne postoji ništa na osnovu čega bi sud utvrdio da su Nikola Simić, Armin Delalić i Igor MIloš krivi u ovom slučaju. Naveli su da je to što optuženi nisu adekvatno postupili u poslu stvar disciplinske mjere, a ne Općinskog suda.

NEMOGUĆE MU SE SUPROTSTAVITI? Advokati su istakli da se osobi kao što je Amel Sejfović nemoguće suprotstaviti i kad nema pištolja, a ne kad je naoružan. Napomenuli su da zatvorski policajci kod sebe imaju samo pendrek i nikakvo drugo oružje.

"Nađite mi čovjeka koji u situaciji kada osoba poput Amela Sejfovića drži pištolj, ispali hitac i kaže 'pritisni taster' to neće uraditi", navela je odbrana.

Pretres KPZ Miljacka

Sejfović je Delaliću, navodno, govorio da otvori vrata, ne znajući pritom da se vrata otvaraju na taster. Odbrana je navela da Delalić nije htio otvoriti vrata, nego da je pobjegao na kapiju da zove pomoć. Tek kad je Sejfović pucao u vrata, razbio jedno staklo, tek mu je onda Delalić otvorio vrata.

Sva trojica advokata su istakla da je ključno otkud Amelu Sejfoviću pištolj i ko je unio pištolj, a da njihovi branjenici nemaju ništa s tim.

OTKUD PIŠTOLJ KOD SEJFOVIĆA? Igor Miloš, medicinski tehničar, izjavio je da je Sejfović kod njega bio 3-4 minute i da je ušao sa Simićem, a da je prije toga bio 20-ak minuta na hodniku gdje mu je dozvoljen boravak.

Miloš je naveo da nema dozvolu da odbije nekog kad traži pomoć i kad se žali, da ga mora saslušati... Požalio se također na svakojake "nebuloze" koje mora slušati.

Odbrana je također navela da je nemoguće da mu je Miloš dao pištolj, odnosno da ga niko od njih trojice nije unio, već da je pištolj morao biti ranije unesen.

Advokati su naveli da je Muhamed Karić, šef smjene, pušten jučer i da bi trojica osumnjičeni po istoj osnovi trebali biti pušteni.

"Mislim da je ovo poseban slučaj. Oni su mladi, nisu nikad osuđivani, rade kao zatvorski čuvari. Lišeni su slobode, slikani su i svi mediji su to objavili. Ako im odredite pritvor oni su uništeni. A šta ako ste u krivu?", upitao je advokat Senad Pizović.

Tužilac je predložio da se trojici osumnjičenih odredi pritvor u Zenici.

(Doznajemo.com/Klix)