Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama u cilju uvođenja jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112 u cijeloj BiH.

Na ovaj način vrši se usklađivanje bh. zakonodavstva s legislativom EU u ovoj oblasti te ispunjava ranija preporuka Evropske komisije.

Dopunama Zakona definirano je da je operator telekomunikacija dužan omogućiti svim korisnicima usluga besplatne pozive, SMS poruke na jedinstveni euro broj za hitne situacije 112 i e-pozive, kao i pozive na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Bosni i Hercegovini. Ove usluge trebaju biti besplatne s bilo kojeg telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice i uređaje za upućivanje e-poziva.

Ministarstvo komunikacija i prometa treba dostaviti ovaj prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri.

(Doznajemo.com)