Zbog opasnosti da okupljeni mještani naselja Mrčajevci provale u kuću i linčuju bivšeg popa Miroljuba Šćepovića (50), a u kojoj se zajedno s njim nalazila njegova bratanica Jasmina Stefanović (19), za koju se još ne zna pod kojim je okolnostima napustila roditeljsku kuću i pobjegla sa stricem, policija ih je oboje prošle noći smjestila u `sigurnu` kuću, javlja beogradski `Kurir`.

Da sve dobije melodramski obrt, pobrinuo se sam Šćepović, koji je zatražio od nadležnih da bratanicu pregledaju i ginekolozi kako bi se utvrdilo da s njom nije imao se*sualne odnose.

POVEZANO
Bivši sveštenik JasminaGINEKOLOG PREGLEDALA JASMINU (19), otkriće šokiralo selo i Srbiju: Djevojka bila kod bivšeg popa...

PRIVELI I RODITELJE. Da mnogo štošta nije najjasnije u ovoj sapunici, potvrđuje i činjenica da su nekoliko sati prije nego što su Jasmina i Miroljub prebačeni u `sigurnu kuću`, i njeni roditelji privedeni u mrčajevačku stanicu policije pod sumnjom da su ispred kuće Šćepovića organizovali protest koji nije prijavljen.

Od utorka, otkako su se vratili iz Crne Gore, gdje su se krili sedam dana, ispred kuće Šćepovića počeli su da se okupljaju Mrčajevčani, dajući podršku roditeljima koji sumnjaju da je njihova kćerka pod lošim uticajem strica, ne isključujući mogućnost i da je s njim u emotivnoj vezi.

Mrčajevci ljubavna drama pop i rodica (19)a

Doznavši da je odbjegli par zajedno u Mrčajevcima, mještani, među kojima su bili i Jasminini roditelji, počeli su da se okupljaju ispred njegove kuće, dajući podršku roditeljima koji kćerku žele da vrate kući.

- Policija je radila svoj posao, pošto skup nije prijavljen, popisivali su imena svih koji su došli pred kuću Šćepovića. U jednom trenutku građani su spontano stali u red kako bi se upisali kod policijskog službenika, u znak protesta jer ova fama traje već deset dana - izjavio je Miloš R., jedan od okupljenih, kojih je bilo više stotina, smjenjujući se ispred raspopove kuće.

- Noćas je postojala opasnost da neki mladići provale u kuću i linčuju raspopa, pa smo od policije zahtijevali da se Miroljub i Jasmina izmjeste iz Mrčajevaca u sigurnu kuću da ne bi došlo do incidenta, jer je situacija nakon privođenja Jasmininih roditelja došla do usijanja. Oni su odvojenim kolima odvezeni iz Mrčajevaca na sigurno i naš je zahtjev da stručne službe utvrde šta se tu dešava. Da li je u pitanju sekta, droga ili incest, ko je pod čijim uticajem i slično, u ovom trenutku možemo samo da nagađamo, zato tražimo hitnu reakciju nadležnih - izjavio je Radoslav Bogićević, predsjednik MZ Mrčajevci.

STRUČNJACI NA POTEZU. - Medutim, iako su Stefanovići udaljeni s mjesta događaja, Mrčajevčani su nastavili da se okupljaju i šetaju ispred škole, odnosno kuće Šćepovića, zbog čega smo pojačali policijsko obezbjeđenje. Djevojka je punoljetna i tu nema govora o otmici i prisilnom odlasku, naročito jer je ona 2. septembra policiji dala izjavu da je sa stricem svojevoljno napustila roditeljsku kuću jer ju je majka maltretirala. Takođe, istraga će se, između ostalog, fokusirati i na navodne nesuglasice među supružnicima Stefanović, koji su prethodili djevojčinom odlasku od kuće - navodi izvor iz istrage, kako ga citira spomenuti list.

Kako se doznaje, sa Jasminom razgovor trebaju obaviti stručne službe čačanskog Centra za socijalni rad kako bi potvrdile ili odbacile sumnje koje se njenom stricu i njoj stavljaju na teret.

Inače, Miroljub Šćepović, koji je pretprošle noći našao zaštitu u `sigurnoj kući` u Čačku, vratio se juče u svoj dom.

Mrčajevci ljubavna drama pop i rodica (19)a

RODITELJI OPTIMISTI. - Nakon brojnih peripetija, naša je kćerka sada u sigurnoj kući, odvojena od strica. Vjerujemo da će sada, bez njegovog uticaja, biti sposobna da pravilno rasuđuje. U utorak, tokom okupljanja ispred Šćepovićeve kuće, supruga i ja smo privedeni u čačansku policiju, gdje nam je izrečena mjera udaljenja od kćerke Jasmine. Zadovoljni smo što je ona na sigurnom. Što se tiče njenih optužbi za nasilje, to je izmišljena priča, ni ja ni supruga je nismo maltretirali, to smo i u policiji rekli - izjavio je Perica Stefanović, otac djevojke.

IZJAVA ADVOKATA DRAGANA PAŠIĆA. Pre­ma izjavi Dra­ga­na Pa­ši­ća, pravnog zastupnika familije Ste­fa­no­vić, pro­te­sti gra­đa­na, pri­vo­đe­nje ro­di­te­lja i uzne­mi­ra­va­nje gra­đa­na mo­gli su bi­ti izbjegnu­ti da je po­li­ci­ja rea­go­va­la ra­ni­je.

- Po­li­ci­ja je rea­go­va­la tek po­što je uslije­dio pri­ti­sak jav­nos­ti i pro­te­sti mje­šta­na, što go­vo­ri da je po­li­ci­ja zlou­po­trije­bi­la svo­ja ovla­šte­nja in­te­r­ve­ni­šu­ći isklju­či­vo u ci­lju sprje­ča­va­nja pro­te­sta. Sa­da ima­mo i pa­ra­do­ks da umje­sto da do­bi­je po­moć nadležnih or­ga­na, otac ima pri­ja­vu za na­si­lje u po­ro­di­ci, ko­ju je pod­nije­la kće­r­ka Ja­smi­na. Po­li­ci­ja je tre­ba­lo da rea­gu­je pr­vog da­na ka­da je kće­r­ka da­la izja­vu po­li­ci­ji, ka­da je oti­šla od ku­će, a ne da na­k­na­d­no spro­vo­di do­sljed­nost i ro­di­te­lje pred­sta­vlja kao zlo­či­n­ce - izja­vio je advo­kat Pa­šić i do­dao da se Ja­smi­na na­la­zi u si­gu­r­noj ku­ći u Ča­č­ku, gdje treba do­bi­ti neo­p­hod­nu medicinsku i dru­gu stru­č­nu po­moć. In­sti­tu­ci­je su omo­gu­ći­le da Ja­smi­na bu­de odvo­je­na od ra­spo­pa ka­ko bi se utvr­di­le sve oko­l­nos­ti­.

POVEZANO
Nestanak Jasmina Stefanović 1NEZAPAMĆEN SKANDAL U SELU: Lokalna ljepotica Jasmina (19) pobjegla s 31 godinu starijim sveštenikom?

(Doznajemo.com/Kurir)