U Sarajevu je u 86. godini preminula Azra Begić, istaknuta historičarka umjetnosti, likovna kritičarka i muzejska savjetnica Umjetničke galerije BiH, potvrđeno je iz te galerije. 

Azra Begić je rođena 1931. godine u Počitelju. Diplomirala je 1956. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistarski rad na temu "Đoko Mazalić i prilike u njegovo doba" odbranila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1972. godine.

Od 1959. godine do penzionisanja bila je zaposlena u Umjetničkoj galeriji BiH.

Njen kustoski rad nije prestao ni tokom rata i opsade, kada je likovna i umjetnička produkcija bila izuzetno živa i aktivna. U istom periodu, pored rada u Galeriji, Azra Begić je učestvovala u spašavanju i zaštiti kulturne baštine u gradu.

Penzionisana je 1998. godine, nakon čega se skoro u potpunosti povlači iz javnog i kulturnog života.

Svojim profesionalnim radom dala je neprocjenjiv doprinos kulturi Bosne i Hercegovine. Autorica je brojnih tekstova i istraživanja o istoriji umjetnosti u BiH i bosanskohercegovačkim umjetnicima koji sa stanovišta struke predstavljaju temelje za proučavanje razvoja umjetnosti i kulture u BiH, navodi se iz Umjetničke galerije BiH.